TRŽNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVISTOSTÍ

   Stanovení tržní ceny, resp. ceny obvyklé, nejlépe vypovídá o aktuální hodnotě Vaší nemovitosti na realitním trhu v současné době s ohledem na aktuální ekonomickou situaci a s přihlédnutím na případný budoucí vývoj.

 Ocenění je zpracováno na základě osobního šetření na místě, které zahrnuje vizuální prohlídku, fotodokumentaci objektu, zaměření potřebných ploch a objemů, a dále dle analýzy aktuálního stavu trhu s nemovitostmi v daném místě. Pro ocenění je vhodné předložit veškeré dokumenty s nemovitostí související - kupní/darovací smlouvy, projektové dokumentace, geometrické plány, smlouvy o pronájmu nemovitosti, starší ocenění atp.

  Tržní ocenění neslouží pro daňové účely - ocenění nemovitosti dle vyhláškové metodiky pro určení ceny administrativní stanoví soudní znalec. Orientační ceník tržního ocenění naleznete níže.


  • Slouží jako podklad při prodeji Vaší nemovitosti.
  • Je potřebné pro vklad nemovitosti do bankovní zástavy při čerpání hypotečního úvěru.
  • Stanovení ceny obvyklé pro notářské účely dědického řízení.
  • Stanovení tržní ceny nemovitého majetku v případě rozvodového vypořádání.
  • Slouží jako podklad v případě nepeněžitého vkladu nemovitosti do majetku obchodní společnosti/podniku.


Orientační cena tržního ocenění nemovitosti

Celková cena za vyhotovení ocenění se zakládá na velikosti objektu, dostupnosti potřebných údajů a dokumentů (předložené objednatelem) a dojezdové vzdálenosti na místo stavby.

Celková cena je vždy pevně stanovena předem bez pozdějších přirážek.


1) Tržní ocenění pozemku 

od 1 500 Kč

2) Tržní ocenění bytu, bytové jednotky

od 2 000 Kč

3) Tržní ocenění garáže

od 2 000 Kč

4) Tržní ocenění rekreačních objektů - chata, chalupa

od 2 000 Kč

5) Tržní ocenění rodinného domu

od 3 500 Kč

6) Tržní ocenění komerčních objektů

od 5 000 Kč

7) Tržní ocenění bytových domů

od 7 000 Kč