TRŽNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVISTOSTÍ

   Stanovení tržní ceny, resp. ceny obvyklé, nejlépe vypovídá o aktuální hodnotě Vaší nemovitosti na realitním trhu v současné době s ohledem na aktuální ekonomickou situaci a s přihlédnutím na případný budoucí vývoj.

 Ocenění je zpracováno na základě osobního šetření na místě, které zahrnuje vizuální prohlídku, fotodokumentaci objektu, zaměření potřebných ploch a objemů, a dále dle analýzy aktuálního stavu trhu s nemovitostmi v daném místě. Pro ocenění je vhodné předložit veškeré dokumenty s nemovitostí související - kupní/darovací smlouvy, projektové dokumentace, geometrické plány, smlouvy o pronájmu nemovitosti, starší ocenění atp.

  Tržní ocenění neslouží pro daňové účely - ocenění nemovitosti dle vyhláškové metodiky pro určení ceny administrativní stanoví soudní znalec. Orientační ceník tržního ocenění naleznete níže.


  • Slouží jako podklad při prodeji Vaší nemovitosti.
  • Je potřebné pro vklad nemovitosti do bankovní zástavy při čerpání hypotečního úvěru.
  • Stanovení ceny obvyklé pro notářské účely dědického řízení.
  • Stanovení tržní ceny nemovitého majetku v případě rozvodového vypořádání.
  • Slouží jako podklad v případě nepeněžitého vkladu nemovitosti do majetku obchodní společnosti/podniku.


Ceník pro tržní oceňování

Celková cena za vyhotovení tržního ocenění se stanovuje vždy individuálně na základě vyhodnocení dané situace po prvotní konzultaci s klientem.

Celková cena je vždy pevně stanovena předem bez pozdějších přirážek.